ANBI

Stichting Evenementen/Festivals beschikt over een ANBI-status, wat inhoudt dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer over wat dat inhoudt lees je op www.belastingdienst.nl

Stichting Evenementen/Festivals
Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 8, 3527LD Utrecht
Postadres: Postbus 429, 3500AK Utrecht

www.stefsite.nlbestuur@stefsite.nl

RSIN: 806066404
KvK: 41266014
IBAN: NL03 INGB 0007 9608 53

Doelstelling stichting:
De stichting heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de positie en ontwikkeling van het cutuuraanbod in de provincie Utrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling:
H.P. Koster – voorzitter
M.A. Kamphuis – secretaris
D.M. Turksma – penningmeester
M. Mommers – algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
Stichting Evenementen/Festivals bestaat bij de gratie van haar projecten, en werft geen eigen inkomsten. Meer over beheer en besteding van het vermogen van de stichting lees je in het jaarverslag.

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2012  (PDF)
Jaarverslag 2013 (PDF)
Jaarverslag 2014 (PDF
Jaarverslag 2015 (PDF

Het jaarverslag omvat onder meer een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Reageer

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>